ამოცანა 2 – დავალება / პასუხი – jQuery

ჩართეთ ვებ-სერვერი
1) თქვენ უნდა აირჩიოთ / მიიღოთ / ამოიღოთ ყველა ბმული, რომლებიც მოთავსებულია ბლოკში id=”my_links” და სადაც href  ატრიბუტის მნიშვნელობა იწყება სიტყვით “documents”.
2) თქვენ უნდა აირჩიოთ / მიიღოთ / ამოიღოთ ყველა ის სურათი, რომლებიც მოთავსებულია ბლოკში id=”forfooter” და სადაც title ატრიბუტის მნიშვნელობა შეიცავს სიტყვას “ბრენდები”.
პასუხი:
ჩავრთოთ ვებ-სერვერი
კოდის რედაქტორ პროგრამაში გავხსნათ, სატესტო ვებ-გვერდის 1800flowers.com, index.html ფაილი:

ასევე კოდის რედაქტორ პროგრამაში გავხსნათ, სატესტო ვებ-გვერდის 1800flowers.com, js ფოლდერში არსებული ფაილი myjqueryscripts.js:
ამოცანა 2 – დავალება  პასუხი – jQuery
ამოცანა 2 – დავალება  პასუხი – jQuery
დავალების პირველი პუნქტიდან:
1) თქვენ უნდა აირჩიოთ / მიიღოთ / ამოიღოთ ყველა ბმული, რომლებიც მოთავსებულია ბლოკში id=”my_links” და სადაც href  ატრიბუტის მნიშვნელობა იწყება სიტყვით “documents”.
გამომდინარე, სასურველი შედეგის მისაღებად, უნდა დავწეროთ შემდეგი პირობა / კოდი:
შენიშვნა: თუ მარტივი ამოცანების შესრულების დროს, ყოველთვის არ დაათვალიერებთ index.html ფაილში არსებულ კოდს და მასში არსებულ კოდს / სტრუქტურას დაიმახსოვრებთ, ამ თვისებით შეამცირებთ დავალების შესრულების დროს.
$(‘#my_links a[href^=documents]’);
ამოცანა 2 – დავალება  პასუხი – jQuery
დავალების მეორე პუნქტიდან:
2) თქვენ უნდა აირჩიოთ / მიიღოთ / ამოიღოთ ყველა ის სურათი, რომლებიც მოთავსებულია ბლოკში id=”forfooter” და სადაც title ატრიბუტის მნიშვნელობა შეიცავს სიტყვას “ბრენდები”.
გამომდინარე, სასურველი შედეგის მისაღებად, უნდა დავწეროთ შემდეგი პირობა /კოდი:
$(‘#forfooter img[title=ბრენდები]’);
ამოცანა 2 – დავალება  პასუხი – jQuery
შენიშვნა: ყურადღება მიაქციეთ და დაიმახსოვრეთ ის კონკრეტული შემთხვევა რომ, მსგავსი პირობის შესრულების დროს ატრიბუტის მნიშვნელობა, ჩვენს შემთხვევაში სიტყვა: ბრენდები (თუ სხვა) უნდა დაიწეროს ნებმისმიერი სახის ბრჭყალების, ფრჩხილების და რაიმე დამატებითი სიმბოლოს გარეშე.
$(‘#forfooter img[title=ბრენდები]’);

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s