პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის – JS

მანამ სანამ უშუალოდ რაიმე მაგალითის განხილვას დავიწყებდეთ გავაკეთოთ შაბლონი:

1 წამი = 1000 მილისეკუნდი

1 წუთი = 60 წამი

1 საათი = 60 წუთი

1 დღე = 24 საათი

გამოვიყენოთ ობიექტი Date -ის ერთ-ერთი მეთოდი getTime():

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/HXn92/

როგორც ხედავთ შედეგად მივიღეთ აბსტრაქტული ციფრი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის მილისეკუნდები

მილისეკუნდი რომელიც გავიდა 1970 წლის პირველი იანვრიდან დღემდე. ჯავასკრიპტში ნებისმიერი თარიღი ინახება მილისეკუნდებად.

ანალოგიურად ის ფიგურირებს სხვა პროგრამირების ენებშიც, ის პირველად შეიქმნა ოპერაციული სისტემა უნიქსის პირველი ვერსიის შემქმნელებისაგან.

თქვენ გაგიჩნდებათ აუცილებლად შეკითხვა რისთვისაა საჭირო მილისეკუნდები, თუ ჩვენი სურვილი იქნება ვიმუშაოთ თარიღებთან არა დღევანდელი დღისა, მაშინ საჭირო იქნება სწორეთ დათვლა მოვახდინოთ მილისეკუნდების გამოყენებით, მაგალითად:

ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ თუ რამდენი დღე გავიდა 1970 წლის 1 იანვრიდან დღემდე

როგორც ზევით დავწერეთ ვიცით რომ ერთ წამში არის 1000 მილისეკუნდი, პირველ რიგში გავიგოთ რამდენი მილისეკუნდი გავიდა

ამისათვის მილისეკუნდების რაოდენობა უნდა გავყოთ 1000 ზე და მივიღებთ პასუხად იმდენ წამს რამდენიც გავიდა 1970 წლის 1 იანვრიდან დღემდე

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/3LMPt/

მიღებული წამების რაოდენობა ვაქციოთ წუთებად, ამისათვის ის უნდა გავყოთ 60 წამზე:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/qd4NM/

მიღებული წუთების რაოდენობა ვაქციოთ საათებად, ამისათვის გავამრავლოთ 60 წუთზე:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/Kc3NS/

მიღებული საათების რაოდენობა ვაქციოთ დღეებად, ამისათვის გავამრავლოთ 24 საათზე:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

 

http://jsfiddle.net/wholehat/R5jCK/

როგორც ხედავთ მივიღეთ 16179 დღე, თუ მას ჩვენ გავყობთ წელიწადში არსებული დღეების რაოდენობაზე ანუ 365 -ზე, ვნახავთ რომ 44 წელზე ცოტა მეტია გასული 1970 წლის 1 იანვრიდან დღემდე.

დავამრგვალოთ მიღებული დღეების რაოდენობა:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/4vCNr/

 

როცა ჩვენ ვწერთ შემდეგს:

var now = new Date();

ავტომატურად იგულისხმება დღევანდელი დრო, გადავცეთ პარამეტრები ობიექტს Date(); და გამოვთვალოთ თუ რამდენი დღე დარჩა ახალ წლამდე:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/ZpBs8/

განვიხილოთ ობიექტი Date(); -თვის გადაცემული პარამეტრების შაბლონი:

var ny = new Date(2015, 0, 1, 0, 0, 0);

new Date(2015, 0, 1, 0, 0, 0);

2015, 0, 1, 0, 0, 0

2015 – წელი

0 – თვე (იმიტომ რომ კომპიუტერი თვეების ათვლას იწყებს 0 -დან)

1 – რიცხვი

0 – საათი

0 – წუთი

0 – წამი

საერთო ჯამში გამოვიდა ჩვენს მიერ მითითებული შაბლონი ანუ: 2015, 0, 1, 0, 0, 0

შენიშვნა: ასევე შესაძლებელია მილისეკუნდების მითითება, თუ ეს იქნება თქვენი სურვილი.

 

ჩვენ გამოვთვალეთ თუ რამდენი დღეა დარჩენილი ახალ წლამდე ანუ 2015 წლამდე, ახლა გამოვთვალოთ თუ რომელ კვირის დღეს იქნება ახალი წელი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

 

http://jsfiddle.net/wholehat/vb9Sc/

 

იმისათვის რომ დათვლა დავიწყოთ 2 იანვრიდან ამისათვის საჭიროა რომ მეთოდ Date(); -ს გადავცეთ პარამეტრები მილისეკუნდების სახით:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/JbKr7/

ანალოგიურად დღეების დამატება შესაძლებელია გამრავლებითაც:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

შედეგი:

პრაქტიკული მაგალითი ობიექტი Date -ისათვის - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/L4TKh/

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s