ობიექტი: Math და მისი მეთოდი random() – JS

მეთოდი random() -ის საშუალებით, მეთოდის სახელიდან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია შემთხვევითი ციფრების გენერაცია.

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

შედეგი:

math - random

 

http://jsfiddle.net/wholehat/8xhxU/

 

როგორ დავაგენერიროთ ციფრები 0 -დან 100-მდე:

var rand = Math.random();

უნდა გავამრავლოთ 100 -ზე ანუ:

var rand = Math.random() * 100;

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

შედეგი:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

შენიშვნა: გვერდის ყოველი განახლების / დარეფრეშების დროს მივიღებთ სხვადასხვა ციფრს.

http://jsfiddle.net/wholehat/rrjX7/

 

როგორ დავამრგვალოთ, მიღებული შედეგი, თუ გავიხსენებთ ჩვენს მიერ განხილულ მეთოდს:

ობიექტი: Math და მისი მეთოდი round() – რიცხვების დამრგვალება – JS და გამოვიყენებთ მას, მივიღებთ შემდეგ შედეგს:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

შედეგი:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/zbvfk/

როგორ მუშაობს:

var rand = Math.round(Math.random() * 100);

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

შენიშვნა:

მესამე: მეთოდი round() -ის გამოყენებით, ხდება მიღებული შედეგის დამრგვალება როგორც მეტობის ასევე კლებადობის მიხედვით

ხდება მიღებული შედეგის დამრგვალება როგორც მეტობის ასევე კლებადობის მიხედვით  ანუ:

ჩვენ როგორც განვიხილეთ გაკვეთილში ობიექტი: Math და მისი მეთოდი round() – რიცხვების დამრგვალება – JS თუ შემთხვევითი ციფრი იქნება:

18.130958397047834

მაშინ მეთოდი round() მას დაამრგვალებს 18 -მდე

იმიტომ რომ: 0.130958397047834 ნაკლებია 0.5 -ზე (ამიტომ დაამრგვალებს კლებადობის მიხედვით)

ხოლო თუ მიღებული შემთხვევითი ციფრი იქნება:

4.783145119284904

მაშინ მას მეთოდი round() დაამრგვალებს 5 -მდე

იმიტომ რომ: 0.783145119284904 მეტია 0.5 -ზე (ამიტომ დაამრგვალებს მეტობის მიხედვით)

 

როგორ დავაგენერიროთ ციფრები ჩვენს მიერ მითითებული დიაპაზონის მიხედვით

მაგალითად: ციფრები 10 -დან 20 -მდე

რადგან javascript -ს არ შეუძლია ორი პარამეტრის მიღება, მაგალითად 10 -სა და 20 -ის ერთად და დააგენერიროს შემთხვევითი ციფრი ამ დიაპაზონში, ამიტომ სხვადასხვა წყაროების (წიგნების, ვებ-გვერდების) დახმარებით შესაძლებელია მსგავსი რეალიზაციის (ების) პოვნა, სადაც უკვე გამზადებულია ასეთი პარამეტრების გადაცემისათვის შექმნილი ფუნქცია.

ერთი ასეთი ფუნქცია:

function myRandom (from, to) {
return Math.floor((Math.random() * (to – from + 1)) + from);
}

გამოვიყენოთ ის ჩვენი მაგალითის შესასრულებლად:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

შედეგი:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი random() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/NvtS2/

შენიშვნა: გვერდის ყოველი განახლების / დარეფრეშების დროს მივიღებთ სხვადასხვა ციფრს.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s