ობიექტი: Math და მისი მეთოდი round() – რიცხვების დამრგვალება – JS

ობიექტი Math არის javascript ენაში ჩაშენებული ობიექტი რომელსაც გააჩნია საკუთარი მეთოდები. მეთოდი რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ ეს არის round().

მაგალითად თუ ცვლადში შენახული გვაქვს შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:

var age = 80.93;

ჩვენ მეთოდი round() -ის გამოყენებით დავამრგვალებთ 81 მდე.

შენიშვნა: 81 -მდე იმიტომ რომ, 80.93 ანუ 0,93 მეტია 0,50 -ზე.

ობიექტი Math და მისი მეთოდი round() - რიცხვების დამრგვალება - JS

შედეგი:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი round() - რიცხვების დამრგვალება - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/kRHs7/

 

თუ ცვლადში გვექნება შენახული:

var age = 80.49;

და ჩვენ გამოვიყენებთ ობიექტი Math -ის მეთოდს round(), ჩვენ პასუხად მივიღებთ 80 -ს:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი round() - რიცხვების დამრგვალება - JS

შედეგი:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი round() - რიცხვების დამრგვალება - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/pWp5r/

 

იმ შემთქვევაშიც კი, როცა ცვლადში გვაქვს შენახული:

var age = 80.499999999;

ჩვენ მაინც შედეგად მივიღებთ, 80 -ს:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი round() - რიცხვების დამრგვალება - JS

შედეგი:

ობიექტი Math და მისი მეთოდი round() - რიცხვების დამრგვალება - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/eaSc4/

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s