ფუნქცია: parseInt() – JS

მოცემული გვაქვს ორი ცვლადი:

var count = “35”;

და

var test = 5;

ჩვენი ამოცანაა, ისინი შევკრიბოთ ისე რომ, არ მივიღოთ შემდეგი რეზულტატი: 355

ანუ:

ფუნქცია parseInt() - JS

შედეგი:

ფუნქცია parseInt() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/PJ26x/

როგორც ჩანს, ჩვენს მიერ დაწერილი პირობა არ აკმაოფილებს ჩვენთვის მოცემულ ამოცანის პასუხს.

შენიშვნა: ასეთი შემთხვევა შეიძლება, პრაქტიკაში ხშირად შეგვხვდეს, ანუ ციფრი მოექცეს ბრჭყალებში.

ამისათვის საჭიროა გამოვიყენოთ ფუნქცია parseInt() , რომელიც დაგვეხმარება ამოვიღოთ ბრჭყალებში მოთავსებული ციფრები:

ფუნქცია parseInt() - JS

შედეგი:

ფუნქცია parseInt() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/452×9/

როგორც ხედავთ, ფუნქციამ parseInt() , დააკმაყოფილა ამოცანის მიერ მოცემული პირობა.

განვიხილოთ, შემდეგი მაგალითი:

გვაქვს ორი ცვლადი:

var text = “6 წლის გიორგი ძალიან ცელქი ბიჭია”;

და

var year = 5;

ამოცანა, გვეუბნება რომ გამოვთვალოთ თუ რამდენი წლის იქნება გიორგი, 5 წლის შემდეგ.

ფუნქცია parseInt() - JS

შედეგი:

ფუნქცია parseInt() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/42qcf/

როგორც მაგალითიდან გამომდინარე ჩანს, მიღებული შედეგი სწორია.

მაგრამ, თუ ცვლადში მოთავსებული ტექსტი იქნება დაწერილი შემდეგნაირად:

var text = “გიორგი 6 წლისაა და ძალიან ცელქი ბიჭია”;

მაშინ მივიღებთ შემდეგ შედეგს:

ფუნქცია parseInt() - JS

შედეგი:

ფუნქცია parseInt() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/zWL8N/

გამომდინარე აქედან ფუნქცია parseInt(), ცვლადში მოთავსებულ ინფორმაციას, ამოწმებს და იღებს მასში არსებულ პირველ სიმბოლოს,

თუ ციფრის ნაცვლად დაწერილი / მოთავსებული იქნება რაიმე სხვა ტიპის სიმბოლო, შედეგად დაგვიბრუნება პასუხი: NaN ანუ ვერ შესრულდება სწორედ ჩვენს მიერ დაწერილი მათემატიკური განტოლება.

როცა, პირობა სრულდება სწორად:

 

ფუნქცია parseInt() - JS

 

როცა პირობა არ / ვერ სრულდება სწორად, იმიტომ რომ ცვლადში მოთავსებული ჩანაწერი არ იწყება ციფრით:

ფუნქცია parseInt() - JS

 

თუ გვექნება ორი ცვლადი:

var count = “35.5”;

და

var test = 5;

ფუქნცია parseInt() -ი, 35.5 -იდან აიღებს მხოლოდ 35 -ს და შეკრების შედეგად დაგვიბრუნებს შედეგს 40 -ს:

ფუნქცია parseInt() - JS

შედეგი:

ფუნქცია parseInt() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/6FrT4/

იგივე შედეგს მივიღებთ ამ შემთხვევაშიც:

ფუნქცია parseInt() - JS

შედეგი:

ფუნქცია parseInt() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/FUa2P/

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s