ამოცანა 19 – დავალება / პასუხი – JS

დაწერეთ ფუნქცია, რომელიც პარამეტრის სახით იღებს ცვლადს რომელიც შეიცავს ხაზს (String) და რეგულარული გამოსახულების დახმარებით შეამოწმეთ, ხაზი (String) იწყება თუ არა ციფრით.

მიღებული შედეგი დაბეჭდეთ ეკრანზე

ცვლადი, რომელსაც ფუნქცია იღებს პარამეტრად დაწერეთ შემდეგნაირად:

var forTesting = “1001 ღამე”;

პასუხი:

ამოცანა 19 – დავალება - პასუხი – JS

შედეგი:

ამოცანა 19 – დავალება - პასუხი – JS

http://jsfiddle.net/wholehat/mBwCZ/

შენიშვნა:

რას ნიშნავს

var regExp = /^\d/;

გამოყენებული, ჩვენთვის უცნობი სიმბოლო:

^

დავუბრუნდეთ, მოკლე ჩანაწერს რეგულარული გამოსახულებების შესახებ და მასში ვიპოვოთ ბლოკი – Anchors:

ამოცანა 19 – დავალება - პასუხი – JS

როგორც მოკლე ჩანაწერიდან გამომდინარე ჩანს, ეს სიმბოლო ნიშნავს ხაზის დასაწყისს და რადგან ჩვენ გვსურდა ხაზი დასაწყისიდანვე გადაგვემოწმებინა, იწყებოდა თუ არა ციფრით, მოცემული პირობის შესაბამისად, იმიტომ გამოვიყენეთ სიმბოლო: ^

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s