მეთოდები: indexOf() და lastIndexOf() – JS

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

შედეგი:

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

რატომ 13?

ვიხილოთ შემდეგი სურათი, სადაც ჩვენს მიერ მითითებული წინადადებები:

ძალიან ცხელი ზაფხული. ძალიან ხანგრძლივი ზაფხული.

არის დათვლილი სიმბოლოების რაოდენობის მიხედვით:

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

მეთოდი indexOf() ჩვენს მიერ მითითებულ სიტყვას ეძებს, ცვლადში არსებული სიტყვების მიხედვით და შედეგად პოულობს პირველივე (ცვლადში მოთავსებული სიტყვების ერთობლიობის დასაწყისიდან) სიტყვას, ჩვენს შემთხვევაში დაგვიბრუნდა 13, ანუ:

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

ჩვენს მიერ მითითებულ სიტყვებში, სიტყვას რომელის პოვნაც ჩვენ დავავალეთ სკრიპტს, იპოვა მე-13-ე სიმბოლოს შემდეგ.

http://jsfiddle.net/wholehat/tygkn/

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

შედეგი:

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

როგორც ზევით ავღნიშნეთ:

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

მაგრამ, მეთოდი: lastIndexOf(), განსხვავებით indexOf() -საგან, ჩვენს მიერ მითითებულ სიტყვას ეძებს, ცვლადში არსებული სიტყვების მიხედვით და შედეგად პოულობს ბოლოდან პირველივე (სიტყვის ძიებას იწყებს ცვლადში მოთავსებული სიტყვების ერთობლიობის ბოლოდან, ანუ მარჯვნიდან მარცხნივ) სიტყვას.

http://jsfiddle.net/wholehat/TE4bH/

აქვე უნდა ავღნიშნოთ ისიც რომ, თუ ჩვენს მიერ მითითებული სიტყვა ვერ იპოვა სკრიპტმა, მაშინ ჩვენ პასუხად დაგვიბრუნდება -1 ( indexOf() და lastIndexOf() ანუ ორივე მეთოდის შემთხვევაში)

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

შედეგი:

მეთოდები indexOf() და lastIndexOf() - JS

http://jsfiddle.net/wholehat/KEX6L/

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s