განმარტებები – JS – 1

1)  length – მასივში არსებული ელემენტების რაოდენობის გამოთვლა – var ElementebisRaodenoba = Dgeebi.length; – (ვრცლად)

2) push – ახალი ელემენტის დამატება მასივში არსებული ელემენტების ბოლოს – saxeli_gvari.push(“ნინო გიორგაძე”); – (ვრცლად)

3) unshift – ახალი ელემენტის დამატება მასივში არსებული ელემენტების თავში – saxeli_gvari.unshift(“შოთა ბერიძე”); – (ვრცლად)

4) pop – ელემენტის წაშლა მასივში არსებული ელემენტების თავში – saxeli_gvari.pop(); – (ვრცლად)

5) shift – მასივში არსებული ელემენტებიდან პირველი ელემენტის წაშლა – saxeli_gvari.shift(); – (ვრცლად)

6) splice – წაშლა – მასივში ერთი ან რამოდენიმე ელემენტის წაშლა – saxeli_gvari.splice(3,2); – (ვრცლად)

7) splice – დამატება – მასივში ერთი ან რამოდენიმე ელემენტის დამატება – saxeli_gvari.splice(2, 0, “დავით ჯაფარიძე”, “თამარ ქანთარია”); – (ვრცლად)

8) spliceჩანაცვლება – მასივში ერთი ან რამოდენიმე ელემენტის ჩანაცვლება სხვა ელემენტით (ებით) – saxeli_gvari.splice(1, 2, “ვაჟა ჩავლეიშვილი”, “გიორგი სოხაძე”); – (ვრცლად)

9) reverse – რევერსი – მასივის რევერსი – document.write(saxeli_gvari.reverse()); – (ვრცლად)

10) sort – სორტირება ანბანის მიხედვით – მასივის სორტირება ანბანის მიხედვით – document.write(saxeli_gvari.sort()); – (ვრცლად)

11) join – მასივში არსებული ელემენტების გამყოფი სიმბოლოს შეცვლა – მასივში არსებული ელემენტების გამყოფი სიმბოლოს შეცვლა, სტანდარტული მძიმის მაგალითად წერტილით – document.write(saxeli_gvari.join(“.”)); – (ვრცლად)

12) concat – მასივის გაერთიანება – რამოდენიმე მასივის გაერთიანება – document.write(saxeli_gvari.concat(saxeli_gvari_ori)); – (ვრცლად)

13) slice – მასივიდან ელემენტის ამოღება – მასივში არსებული ელემენტებიდან სასურველი ელემენტის (ბის) ამოღება – var sasurveli_elementebi = saxeli_gvari.slice(1,2); – (ვრცლად)

14) მრავალგანზომილებიანი მასივი

var cars = [“AUDI”,”BMW”, “LEXUS”, “VOLKSWAGEN”, “FERRARY”, “PORSCHE”];
var motos = [“HONDA”, “SUZUKI”, “YAMAHA”];
var all_cars_and_motos = [cars, “FORD”, motos, “AGUSTA”]

ერთი ან რამოდენიმე მასივის გაერთიანება და სასურველი ელემენტის (ების) ამოღება – (ვრცლად)

15) ifelse და შედარების ოპერატორები –

if () {
document.write();
}
else {
document.write();
}

-=-=-

შედარების ოპერატორები:

<= – ნაკლებია ან ტოლი

>= – მეტია ან ტოლი

> – მეტია

< – ნაკლებია

== – უდრის

!= – არ უდრის

(ვრცლად)

16) &&და – (ვრცლად)

17) ||ან – (ვრცლად)

18) else if – როცა რამოდენიმე პირობა არსებობს ერთდროულად – (ვრცლად)

19) truefalse – true – სწორია | false – არასწორია – (ვრცლად)

20) while – ციკლი – i++; – (ვრცლად)

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s